Pinsebønn

Pinsebønn

Herre Hellige ånd,vi takker deg som kom som et mektig brus fra himmelen og lot Jesu Kristi kirke bli født.Vi takker deg som ga disiplene kjærlighetens ild og utrustet dem med dine rike gaver.Vi priser deg som har makt til å gjøre feige mennesker til glødende vitner...