Diverse

 

CD, faner og sangbøker

Trosfane
Tekst: JESUS er seirherre! eller Jeg vet at min gjenløser lever!
Pris 100 kr.

Sing for joy (CD)
Sanger på engelsk fra søstrene våre i Australia. Tekstene følger med.
Pris 120,00 kr.

Sangbøker

Sanger av Mor Basilea, som på en ren og klar måte peker på Jesus (med noter).

Jeg vil synge om Jesus

Sanger på norsk og dansk om kjærligheten til Jesus.

60 sider / pris 20 kr.

Når Kongen Jesus kommer

Sanger på norsk og dansk om Jesu gjenkomst og den himmelske herlighet.

70 sider / pris 20 kr.

7 x rundt om Jeriko

Sanger på dansk til bruk i bønnen.

48 sider / pris 20 kr.

Det er makt i Jesu navn

Sanger og bønner på norsk, som priser Jesu seier over mørkets makt.

40 sider/ pris 20 kr.

Bestilling av diverse

 

Betaling

Prisene er ikke bindende, bare en rettesnor.
Eventuell betaling blir mottatt som gave til litteraturarbeidet vårt.


Bankkonto: 1904.20.30360