Traktater på farsi

 

خداوند داناست و مواظبت می کند

 

Produksjonspris pr. stk. 1,- kr.

Traktatene er ikke direkte evangeliserende, men til oppbyggelse og hjelp.

Samme traktat på farsi og norsk

عیسی زندگی می کند

Click above and read the text (PDF)

Hvor skal min hjelp komme fra?

Norsk tekst klikk ovenfor (PDF)

Jesus is alive

Click above and read the text (PDF)

Jesus lever

Norsk tekst klikk ovenfor (PDF)

Discovering joy

Click above and read the text (PDF)

Glede gjennom uken

Norsk tekst klikk ovenfor (PDF)

Bestilling av traktater på farsi

 

Betaling

Prisene er ikke bindende, bare en rettesnor.
Eventuell betaling blir mottatt som gave til litteraturarbeidet vårt.


Bankkonto: 1904.20.30360