Nordens lille Kanaan

 

De Evangeliske Mariasøstre i Norge

 

MØTE MED DEN LEVENDE

Etter oppstandelsen kom Jesus til disiplene og møtte hver av dem på en helt personlig måte.

Hans stille spørsmål til Peter var:
Har du meg kjær?

Det er dette spørsmålet vi også har hørt og ønsker å svare på med våre liv.
Denne hjemmesiden forteller litt om det som har vokst fram i fellesskapet vårt gjennom møtet med Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne Herre.
Vi håper det kan inspirere og oppmuntre deg.

Hjertelig velkommen til hjemmesiden vår!

I gammel europeisk kunst, er den oppstandne Jesus eller Lammet
ofte fremstilt med en seiersfane slik som her.

AKTUELT

Hver dag kl. 15.00 har vi en bønnestund til minne
om Jesu lidelse, død og opp­standelse.
Ring først for å forsikre deg om at vi er hjemme
hvis du vil være med.

Møtepunkt Nordens lille Kanaan

Ekteparret Riis på besøk

Abba, kjære Far!

Instrumentalmusikk av søster Angelina

Br. Pietro forteller

Broder Pietro forteller fra livet sitt. En film på norsk.  

Det lille land Kanaan

Dansk film fra Kanaan i Tyskland.  

Få nyhetsbrevet vårt

Meld deg påLes nyhetsbrev