Ressurser

 

Bøker på norsk og dansk av M. Basilea Schlink

Kan vi måle Guds, vår fars godhet?
Han må alltid gi og hjelpe for å få gjøre godt mot alle sine. Han er stadig innstilt på å glede sine barn. Dette vil vi synge om. Mens vi lovsynger Guds godhet og takker ham, åpner vi hans hender, og velsignelse, nåde og gaver strømmer ned til oss. Så takk mer, da vil du få mer, ja, bli rik. 

Jeg er i Herrens hender
I denne andaktsboken blir vi møtt av Gud, kjærlighetens Far, han som har en vidunderlig plan for våre liv. Boken er en bestselger i mange land.
114 sider / pris 100 kr.

Klikk på den hvite knappen og les mer

Guds lyseblå buss

Trosstyrkende historier fra starten av Mariasøsterfellesskapet.
I en tid med økende press på kristen virksomhet og i en verden som rystes av krig og kriser, oppmuntrer denne boken oss til å forvente alt av Gud.

188 sider / pris 120 kr.

Boten det salige liv

Intet ekteskap, ingen menighet, intet fellesskap kunne overleve uten omvendelse.
Denne kristne klassikeren viser veien praktisk og konkret.

109 sider / pris 50 kr.

Den første kærlighed

Enkelt og klart, ut fra Bibelen og ut fra egne opplevelser, viser Mor Basilea hvordan vi kan finne tilbake til kjærligheten til Jesus, og hvordan den kommer til uttrykk overfor vår neste. (dansk)

134 sider / pris 70 kr.

Jesus, den eneste

Hver situasjon, alle sider ved vårt daglige liv gir oss mulighet for å komme nærmere Jesus, inntil vårt eneste ønske er å gi oss helt til ham, som gav alt for oss.

187 sider / pris 60 kr.

En vidunderlig utgang

«Når jeg har bruk for oppmuntring, kan jeg åpne en hvilken som helst side og bli fylt med håp og tillit.»

64 sider, 20 fargebilder / pris 70 kr.

La oss tilbe Herren

Å gi Gud ære er menneskets høyeste kall. Når vi går inn i Guds nærvær, blir våre hjerter fylt med ærefrykt og tilbedelse av hans majestet og storhet.

80 sider og fargebilder / pris 70 kr.

Så siger Herren

En andaktsbok som gjør Guds ord og bud levende for oss.
Med plastomslag. (dansk)

139 sider / pris 50 kr.

Rede når Mesteren kalder

Søster Andrea, pioner for vårt arbeid i Afrika, fikk kreft og døde 54 år gammel. Historien er jordnær, realistisk og oppmuntrende. (dansk)

79 sider / pris 60 kr.

Et forvandlet liv

Åndelig medisin mot våre vesenssynder. Boken bringer ikke bare synden, som ødelegger våre liv, fram i lyset, men hjelper oss til å se forløsningen, veien til frihet og legedom. (dansk)

238 sider / pris 120 kr.

Lidelsens skjulte perle

Ut fra et vell av personlig erfaring, viser Mor Basilea oss hvordan vi kan finne skatten som ligger gjemt i hver eneste prøvelse og motgang.

117 sider / pris 60 kr.

Usporlige er Hans veier

Mor Basileas personlige historie viser oss hvordan vår himmelske Far forbereder sitt barn for en spesiell tjeneste. Del 1 handler om tidsrommet 1904-1947; barndom og oppvekst, forberedelser og grunnleggelsen av Mariasøsterfellesskapet.

186 sider / pris 120 kr.

Gud fuldender

Del 2 av Mor Basileas livshistorie tar for seg tidsrommet 1947-1973. Oppdragene blir tydelige og arbeidet blir spredt i takt med oppbyggingen av søsterfellesskapet og Kanaan i Darmstadt. (dansk)

303 sider / pris 70 kr.

Et liv i bøn

«En forbausende rik bok som fører til sann inderlighet i bønnen og som kan bli til oppbyggelse for både unge og eldre.» (dansk)

128 sider / pris 50 kr.

Min bønn i hverdagen

Boken gir svar på hvordan vi kan be i forskjellige livssituasjoner. «Hele livet mitt ble forvandlet da jeg leste Min bønn i hverdagen».

70 sider / pris 50 kr.

Der Ånden virker

Boken tar opp de forskjellige nådegavene som Ånden vil utruste oss med. Den gir bibelsk veiledning til et liv under Helligåndens ledelse.

136 sider / pris 50 kr.

Maria Jesu Mor

Denne bibelske betraktningen av Marias liv har beriket og styrket mange på deres vandring med Herren. (dansk)

124 sider / pris 70 kr.

PATMOS - da himmelen åpnet seg

Kampen mellom lys og mørke skjer like for våre øyne. Mor Basilea besøkte øya Patmos, og Herren åpenbarte Åpenbaringsboken for henne.

115 sider / pris 50 kr.

Sinai

En dyptgående bok om Herrens veier med sitt folk Israel, med gudsmannen Moses og med alle som ønsker å tjene Herren.

135 sider / pris 50 kr.

Hvad kommer efter døden

«Her finner vi noe annet enn den bleke forkynnelsen i vår tid som sier: «Vi vet jo ingenting om himlen.» Mor Basilea vet ikke så lite om himlen, for hun kjenner sin bibel og har en spesiell evne til å beskrive det nye Jerusalems herlighet på en måte som smitter.» (dansk)

139 sider / pris 50 kr.

Hva min frelse kostet har

Jesu oppstandelse ville aldri hatt en slik sprengkraft uten veien fra Getsemane til Golgata. I denne boken følger vi Jesus på hans tunge vei til korset. Når vi bærer bildet av hans lidelser i våre hjerter, vil også vi få kraft til å møte endetidens nød og forfølgelse.

140 sider / Pris 50 kr.

Ved Jesu side

En billedmeditasjon til Tilman Riemenschneiders altertavle i byen Rothenburg. Budskapet er et kall til å følge Jesus til siste konsekvens.
Av M. Martyria Madauss

56 sider / pris 70 kr.

Trøst fra Gud

En bok for sørgende. Tekster og bønner til hjelp når vi mister en av våre kjære.
Med plastomslag. (dansk)

77 sider / pris 50 kr.

Han gir den trette kraft

En bok for syke

136 sider / Pris 50 kr
.

Bestilling av bøker

 

Betaling

Prisene er ikke bindende, bare en rettesnor.
Eventuell betaling blir mottatt som gave til litteraturarbeidet vårt.


Bankkonto: 1904.20.30360