FAQ

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvordan kan dere kalle dere Mariasøstre når dere er et evangelisk fellesskap?

Maria, Jesu mor er hjelp og forbilde for oss i kallet vårt. Som Luther sier, kan vi «med hennes erfaring for øyet lære Gud å kjenne og hvordan vi kan ære og elske ham rett.» Hennes tro, kjærlighet og hengivelse gjaldt Gud helt og fullt.

Hvordan er dagsrytmen deres?

Bønnen er kilden til livet med Gud. Derfor begynner vi dagen med personlig bønn og bibellesning. Før eller etter frokost samles vi til fri tilbedelse, bønn for dagens gjøremål og forbønn. Men også det daglige arbeidet ønsker vi å gjøre sammen med Jesus, i stadig samtale med ham. Det gir alle oppgaver mening og verdi. Ved Jesu dødstime, klokken tre, har vi en kort liturgi der vi dveler ved hans lidelse og oppstandelse. Ved måltidene deler vi det som ligger oss på hjertet. Målet for våre liv er «Lammets bryllupsmåltid» og det er vår lengsel at bordfellesskapet blir en påminnelse om det som skal komme. Vi fungerer som en familie, d.v.s. at alt arbeid som må til i en husholdning, må gjøres også hos oss.

Er det mulig å komme på besøk?

Du er hjertelig velkommen til å besøke oss på dagtid, gjerne etter avtale. Vi tar også imot dagsbesøk av grupper som ønsker å bli kjent med arbeidet vårt.

Hvilken betydning har drakten deres?

Drakten vitner om at vi har viet livet til Gud. Korset på kjolen minner oss om at vi tilhører den korsfestede og oppstandne Herre og har hørt hans kall til daglig å ta opp vårt kors. Beltet vårt sier oss at vi er bundet til Jesus. Etter omkring åtte år i fellesskapet får vi en ring. I den står navnet Jesus skrevet. Ringen er et tegn på den samvittighetspakten vi inngår med ham i tro på at han som kaller seg vår brudgom vil føre oss til målet, Lammets bryllup.

Hvordan er økonomien deres?
Helt fra fellesskapet vårt ble grunnlagt i 1947, har ordet fra Matteus 6,33 «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg», vært avgjørende for oss. Vi ønsker å gi Gud ære ved å stole på ham for alle små og større behov. Det betyr at vi utelukkende lever av frivillige gaver og ikke mottar noen form for offentlig støtte. Vi velger bevisst denne trosveien som gjør oss helt avhengig av Gud vår Far og hans omsorg. På denne måten opplever vi utallige under og stor glede.

 
Kan dere besøke familiene deres?

Det er viktig for oss å opprettholde kontakten med familien, bl. a. gjennom besøk. Ikke minst gjelder det våre foreldre som vi alle skylder kjærlighet og takk.

Har dere noen regler for ordenen?

Kirken har fra gammelt av snakket om «de evangeliske råd» og mener dermed leveregler som Jesus i evangeliet bare ga til enkelte disipler, særlig til dem som forplikter seg til et liv viet til Gud.

Kyskhet
Renhet, eller kyskhet som det tidligere ble kalt, innebærer at en for himmelrikets skyld gir avkall på ekteskap og familieliv (Matt 19,11-12). Samtidig betyr det at alle våre krefter frigjøres for Gud som svar på hans kjærlighet.

Fattigdom
Jesus ønsker at materielle ting ikke skal stå i veien for vårt forhold til ham. Men det dreier seg om mer enn ytre fattigdom. Like viktig er det å bli fattig i seg selv. «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.» Matt 5,3

Lydighet
Et liv i fellesskap kan bare leves når vi er beredt til å gi opp noe av vår frihet og selvbestemmelse. En kan ikke vise lydighet uten kjærlighet og ikke vise kjærlighet uten å lyde den man elsker. Lydighet er en grunnleggende holdning som først og fremst gjelder i vårt forhold til Gud.

Nært knyttet til en slik lydighet er ønsket om å følge Jesus i hans fornedrelse, han som fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. (Fil 2,8) Det betyr, som Jesus sier: Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. (Mark 10,43)

Hva betyr det når dere snakker om boten?

I nyere bibeloversettelser er ordet bot byttet ut med å «vende om». «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» sier Jesus. Og i Lukas 15 står det at det blir større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse. Omvendelse er altså ingen dyster sak, men nøkkelen til glede og til himmelriket. Omvendelsen er en gave. Bare Gud kan skape den anger i hjertene våre som får oss til å vende om, men vi kan be om den, slik David gjorde: «Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!» Sal 51,12
Boten kan også ha en videre betydning. Helt fra starten av ga Gud fellesskapet vårt en dyp sorg over all urett som ble begått under 2. verdenskrig. Det vekket en stor lengsel etter å få gjøre noe godt igjen, gjøre bot, for alle forbrytelser begått mot så mange nasjoner og ikke minst mot Guds eiendomsfolk, jødene.

Hvordan blir man Mariasøster?

Det er viktig å ha et klart kall til å elske Jesus over alt annet og til å følge ham. Da Jesus kalte disiplene, var de fascinert av ham selv. I møte med JESUS kunne de ikke annet enn å gå med ham og være hos ham.

Erfaringen viser at det i utgangspunktet er viktig å ha tilstrekkelig god fysisk og psykisk helse og at man egner seg for et liv i fellesskap. Kallet til Mariasøster er et kall for livet. Men før en endelig avgjørelse blir tatt, har vi en lang prøvetid, der vi gjensidig kan se om forutsetningene for å gå inn i et slikt forpliktende liv er tilstede.