Hefter og foldere

 

av M. Basilea Schlink og Sr. Joela Krüger

Klikk på den hvite knappen og les mer

Medmenneskelighet

Av S.Joela Krüger
Hjelp til orientering i endetidens humanistiske storm.

12 sider / pris 20 kr.

La navnet ditt helliges

Søster Joela belyser på en oppmuntrende måte, hva bønnen «La navnet ditt helliges», helt praktisk betyr i våre liv som kristne.
Selv om vi er i mindretall og ikke har mye å vise til ytre sett, kan våre liv få stor betydning, når vi lever for å ære og opphøye hans hellige navn. 

12 sider / pris 20 kr.

Hvor er nå din Gud?

Av S.Joela Krüger
Om den skjulte meningen med lidelsens veier, med Job som bibelsk forbilde.

16 sider / pris 20 kr.

Å kjenne Kristus
Bibelarbeid av søster Joela Krüger ut fra Filipperbrevet, kapittel 3.
Et dyptgående og inspirerende hefte som utfordrer oss sterkt i etterfølgelsen av Jesus.

16 sider / pris 20 kr.

Bønnehjelp i endetiden
Folder av søster Joela

3 sider / pris 5 kr.

Jesu Kristi brud

Om Jesu grenseløse kjærlighet og vårt svar til ham. Målet for vår vandring lyser opp: Himlens store bryllupsmåltid.

55 sider / pris 40 kr.

Ikke noe spesielt
Av S.Joela Krüger
Vi utfordres og oppmuntres av Jesu liv som begynte i den foraktede byen Nasaret.

4 sider / pris 5 kr.

Et levende håb
Et oppmuntrende lite hefte som kan berike vårt bønneliv. (dansk)

16 sider / pris 20 kr.

Jesus, Du gjør meg sterk

Presset mot de kristne økes stadig. Derfor er det viktigere enn noen gang å forberede seg til kommende prøvelser. Denne boken gir oss mot fordi blikket vendes mot Jesus.

62 sider / pris 40 kr.

Når Gud trer ut av sin taushet

Naturkatastrofene tiltar, og vi spør oss selv om det er noe Gud vil si oss. I denne tiden kan vi i høyere grad enn før lære å kjenne den levende Gud. Midt i mørket kan vi be: Min Far, jeg forstår deg ikke, men jeg stoler på din kjærlighet.

60 sider / pris 40 kr.

Den Herren elsker
Tviler vi av og til på Guds kjærlighet? Synes vi det er vanskelig å takle ensomhet, skuffelser og motgang? Mor Basilea åpner øynene våre så vi kan se Guds kjærlige hjerte bak prøvelsene våre.

58 sider / pris 30 kr.
New Age - sett fra bibelsk synsvinkel
«Jeg er så takknemlig for dette budskapet. Fra alle kanter hører jeg om alt det som er innbefattet i New Age-bevegelsen. Da er det en stor trøst at Jesus er Seierherre og den som vinner sluttseieren.»

30 sider / pris 30 kr.
Mitt hjertes glede

Med Bibelen som grunnlag – uttrykt på en enkel måte, men med et rikt innhold – er de korte tekster i dette lille heftet en ideell guide for hverdagslivet. De vil føre oss inn i en tettere vandring sammen med Jesus.

32 sider, pris 20 kr.

Trosvåpen
Av M. Martyria Madauss
Korte oppmuntrende tekster for vår daglige kamp i bønn og tro.

36 sider / pris 20 kr.

Bønnens vei
Korte tekster som kan berike vårt bønneliv.

40 sider / pris 20 kr.

De kristne og Yogaspørsmålet
Den vestlige verden er i dag preget av en stigende interesse for yoga. Selv kristne finner tilfredsstillelse der. Mor Basilea viser oss i dette heftet hvorfor det ikke finnes noen «kristen yoga». Det lyser opp hvem Jesus er, han som alene kan fylle våre behov og mette den indre åndelige sulten.

12 sider / pris 10 kr.

Gud klager - og vårt svar

Et kall til å lytte til klangen fra Guds hjerte, hans kjærlighet lider i denne tiden.

64 sider / pris 20 kr.

Bønner for nødstiden
Ingen vet når den store trengselstiden kommer. Men bønnene i dette heftet kan også nå være til hjelp i livets utfordringer.

25 sider / pris 10 kr.

Spejlet
En hjelp til selvransakelse i vårt forhold til Gud og vår neste. (dansk)

35 sider, pris 20 kr.

Jesus, mit alt
Søster Claudias korte vitnesbyrd kan hjelpe oss alle på veien til målet hos Jesus. (dansk)

31 sider / pris 20 kr.
Intet kan skille os fra Guds kærlighed
Det er vel neppe noen som ikke har opplevd å ha vanskeligheter med å omgås bestemte mennesker. Her får vi råd og åndelig veiledning i denne kampen for at kjærligheten skal seire. (dansk)

20 sider / pris 20 kr.
Valget er vårt
I prøvelsens time er det avgjørende at vårt forhold til Jesus er oppriktig og sterkt. Vi må øve oss i å se opp til ham. Da vil hans kjærlighet hjelpe oss til seier midt i vår egen svakhet.
Denne betraktningen av Peter og Judas kan hjelpe oss til å bli sanne vitner for Jesus.

8 sider / pris 10 kr.

Sterk i prøvelsens stund
Vi lever i de siste tider, en tid preget av lidelse og prøvelser. I dette heftet vitner Mor Basilea om hvordan tilliten til Gud lar oss seire midt i alt som er tungt og gjør oss redde.

8 sider / pris 10 kr.

Guds hellige rest
Om Guds bevarelse i nøds- og katastrofetider.
Vi tas ved hånden og får hjelp til å forberede oss til vanskelige tider og øve oss i å ha den rette indre innstillingen som gjør oss sterke
.

24 sider / pris 10 kr.

Hvorfor griper ikke Gud inn?
Disse 15 sidene som Mor Basilea førte i pennen i 1982 er som skrevet for vår tid. Endetidens kamp og nød beskrives, men først og fremst den seieren og herligheten som fødes i denne tiden. Slik korset førte til den største seier vil også trengslene vi nå må gjennomgå føre til Guds rikes endelige frambrudd. Midt i endetidens mørke, vil vi få oppleve mer av Jesus enn i noen annen tid. Dette lille heftet kan gjøre deg sterk og glad!

20 sider / pris 10 kr.

Israel

Hvor er jødernes konge?
Av S. Joela Krüger
Denne talen som først ble rettet til kristne i Tyskland er aktuell også for oss. Jesus er jødenes Konge, vi kan ikke velge Kongen og avvise folket hans. (dansk)

8 sider / pris 10 kr.

Kristenhetens skyld overfor det jødiske folk

Av søster Pista
Et kort resymé av de uhyggelige fakta om hvordan kristenheten har behandlet jødene inntil det toppet seg i Holocaust. Fremdeles lever hatet mot jødene og vi er kalt til å stå ved deres side.

24 sider / pris 20 kr.

Fra hån til ære
Av søster Joela Krüger
Om rettergangen mot Jesus og vår stilling som kristne til ham og hans folk jødene. (dansk)

4 sider / 5 kr.

De hellige steder i dag
Korte betraktninger av de viktigste stedene i Israel der Jesus levde og virket.
Vi blir utfordret på en livsnær og personlig måte: Hva betyr det som skjedde her for meg! (dansk)

32 sider / pris 20 kr.

Er reformasjonen fullendt?
Av søster Joela Krüger
En «vareopptelling» ved reformasjonsjubileet 2017 − fremdeles aktuelt. Hva var godt, hva ble galt? Hva utestår: En sann forening av hedninge- og jødekristne under Jesu kors, han som er Jødenes konge.

Tredelt folder / pris 5 kr.

Bestilling av hefter

Betaling

Prisene er ikke bindende, bare en rettesnor.
Eventuell betaling blir mottatt som gave til litteraturarbeidet vårt.


Bankkonto: 1904.20.30360