Traktater

 

av M. Basilea Schlink

Traktater til å gi videre eller til personlig inspirasjon.
Små ord (bokmerker) og traktater finnes også på en rekke andre språk, ta kontakt. Kanskje vi har det du trenger!

Produksjonspris pr. traktat: 1,- kr

Et ord til hver dag i uken

Bestilling av traktater

 

Betaling

Prisene er ikke bindende, bare en rettesnor.
Eventuell betaling blir mottatt som gave til litteraturarbeidet vårt.


Bankkonto: 1904.20.30360