Organisasjon og trosgrunnlag

 

Nordens lille Kanaan

Nordens lille Kanaan er det skandinaviske senteret til De Evangeliske Mariasøstrene. Hovedsenteret ligger i Darmstadt i Tyskland. Arbeidet i Norden går tilbake til 1958 da en dansk organist besøkte «Kanaan» i Darmstadt og ble fascinert av kallet til et liv i daglig omvendelse og kjærlighet til Jesus. Dette møtet resulterte i at to søstre startet et nordisk senter i Danmark i 1969. Etter ti års utstrakt reisevirksomhet i Norden, ble det norske senteret opprettet i 1980 og drevet fram til 2000. Deretter var «Nordens lille Kanaan» i en ti-årsperiode lånt ut til Ungdom i Oppdrag. Fra 2012 har Mariasøstrene igjen startet opp sin virksomhet her.

Organisasjon og formål

De Evangeliske Mariasøstre i Norge er en forening som til daglig bruker betegnelsen Mariasøstrene.
De Evangeliske Mariasøstre i Norge er tilknyttet foreningen
Evangelische Marienschwesternschaft i Darmstadt i Tyskland.
De Evangeliske Mariasøstre i Norge er en nonprofit organisasjon.
De Evangeliske Mariasøstre er et ordensmessig fellesskap der medlemmene frivillig har valgt å følge Guds kall til et liv etter de evangeliske råd (se nedenfor).
Formålet med arbeidet i Norge og Skandinavia for øvrig, er å gjøre mennesker kjent med Jesus Kristus og å styrke kristne i alle kirker og konfesjoner. Dette skjer gjennom deltakelse i bestående kristent arbeid, ved forkynnelse, ved spredning av litteratur og bruk av andre media. Bønnetjenesten og tilbedelsen er viktig for oss.
Vår lengsel er at Den treenige Gud må bli æret og opphøyet gjennom liv og tjeneste.

Trosgrunnlag

Vi bekjenner oss til hele Bibelen, Den hellige skrift.
Vi bekjenner troen på den ene treenige Gud, Far, Sønn og Den hellige ånd slik den er uttrykt i den apostoliske og nikenske trosbekjennelse.
Fellesskapet vårt har sine røtter i den tyske lutherske tradisjon. Men fra første stund var vi ledet til å søke og bygge fellesskap med kristne fra alle kirker og sammenhenger som på samme måte bekjenner den treenige Gud og Jesus som sann Gud og sant menneske. Jesu bønn for oss var:

 

” Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» Joh 17,21.