Til jul

 

Traktater og kort

Advents- og julekort

Han skal være stor… pr. stk. 20 kr

Engel med harpe 20,- kr

Adventskort pr. stk. 10 kr

Traktater til advent og jul

Produksjonspris pr. stk. 1,- kr

Stjerner

Ark med 4 stjerner til å klippe ut, forside

bakside, pris 10 kr.

Bestilling av julemateriell

 

Betaling

Prisene er ikke bindende, bare en rettesnor.
Eventuell betaling blir mottatt som gave til litteraturarbeidet vårt.


Bankkonto: 1904.20.30360