Opprinnelse

 

Grunnleggelse

Søsterfellesskapet ble grunnlagt av Dr. Klara Schlink (1904-2001), kalt Mor Basilea og Erika Madauss (1904-1999), kalt Mor Martyria.
Allerede flere år før Mariasøsterfellesskapet ble til, begynte Gud å forberede dem på en vei der de lærte å følge Jesus i alle deler av livet.
De oppga sine lønnede stillinger og respekterte posisjoner og gjorde seg på den måten fullt og helt avhengig av Herren. På denne veien ble troen og kjærligheten til Gud styrket. De tok klar avstand fra Hitler i nazitiden og forkynte med frimodighet om Guds rike som det eneste sanne rike og jødene som hans utvalgte folk.
Veien de måtte gå, var tornefull og smal, men Jesus kom dem nær som aldri før og åpenbarte sin kjærlighet for dem.

Mor Basilea Schlink,

sosialpedagog med doktorgrad
i psykologi fra universitetet i Hamburg 1934, leder for den kristne studentbevegelse for kvinner (1933-35)

Mor Martyria Madauss,

arbeidet bl.a. som sosialpedagog
i London, Berlin og Hamburg
(1904-1999)

Nytt liv av ruiner

Tyskland, 11. september 1944:

Tyskland, 11. september 1944: Darmstadt ble ødelagt av de alliertes bomber –
mer enn 10 000 mennesker mistet livet. Klaras og Erikas årelange bønn om vekkelse i ungdomsarbeidet ble hørt. Men fullstendig annerledes enn de hadde tenkt seg.
I denne natten møtte Gud de unge som den hellige dommer, Herren over liv og død. Ingenting kunne skjules for ham, ingenting pyntes på. Ingen lunken kristendom kunne bestå for ham.
Etter angrepsnatten var det en trang i de unge etter å få bekjenne syndene sine og motta tilgivelse. Martin Luther sier: «Der det er tilgivelse for syndene, der er det også liv og salighet.» Guds time var inne. Nytt liv vokste fram av indre og ytre ruiner.
30. mars 1947: I Mor Basileas barndomshjem på Steinberg feiret Mariasøsterfellesskapet sin fødselsdag. Huset var blitt bevart under bombingen. Senere fikk de på underfull måte kjøpt et landområde. Her vokste det lille landet Kanaan fram til tross for mange skuffelser og store hindringer.

Søstrene bygger moderhuset av byens ruiner.

Fanen ved inngangen: Bygget alene i tro på Jesus Kristus, han som har skapt himmel og jord.

Moderhus og kapell står ferdig.

Flere søstre

Fra midten av 1960-tallet kalte Gud også kvinner fra andre land og verdensdeler til å bli Mariasøstre. I dag kommer vi fra 19 nasjoner og våre tyske søstre undrer seg over Guds tilgivende kjærlighet. Krigen gjorde oss til bitre fiender, men i Jesus er vi ett, og sammen får vi leve for at hans rike skal komme.

Kanaan-Franziskusbrødre

Samtidig gjorde Gud det klart at det også skulle oppstå et fellesskap for brødre knyttet til Kanaan. De har det samme indre kallet som Mariasøstrene. De heter Kanaan Fransiskus-brødre. Slik Maria, Jesu mor er et forbilde for oss er også Frans av Assisi det i sin barnlige og ydmyke kjærlighet til Gud.
En glødende kjærlighet til Jesus drev ham til å gi Gud alt og gjennom århundrer har livet hans velsignet kristenheten.