Herre Hellige ånd,
vi takker deg som kom som et mektig brus fra himmelen og lot Jesu Kristi kirke bli født.
Vi takker deg som ga disiplene kjærlighetens ild og utrustet dem med dine rike gaver.
Vi priser deg som har makt til å gjøre feige mennesker til glødende vitner som modig bekjenner Jesu navn og er villige til å gi livet for ham.
Jeg tror på deg, Hellige ånd, du skaperånd. Du kan skape nytt liv også i meg og gi meg kjærlighetens ild, mot til å følge Jesus og bekjenne hans navn.
Takk for at du ikke blir trett av å arbeide på mitt harde hjerte, men gjør alt for at Jesu bilde
skal bli synlig i meg. (1 Joh 3,2)
Gi oss som tror på Jesu navn å være ett for at verden skal tro at du har sendt ham. Amen.