En bønn for vår tid

En bønn for vår tid

Bønn med tanke på terrorismens trussel Herre, vår Gud, i en tid full av frykt og fare roper vi til deg, du som alene er vår tilflukt og hjelp.Vi og vårt folk har syndet og i høy grad misaktet dine bud. Vi har tillatt at vold og grusomhet har tatt overhånd i massemedia...