På Kanaan i Tyskland finner du Jesusveien med tavler som forteller hvem Jesus er.