Jesus blir korsfestet

I usigelige lidelser henger Jesus på korsets tre. Hva gav Jesu lidelser en slik skjønnhet at mennesker gjennom alle århundrer har sunget så mye om den?

Det var kjærligheten! En kjærlighet så vidunderlig at den fullstendig forvandlet den avgrunnsdype lidelsen.
Golgata, stedet som var vitne til de grusomste lidelser på legeme, sjel og ånd, ble til stedet der Jesu usvikelige kjærlighet ble åpenbart. Her var alle hatets krefter konsentrert. Kjærligheten ble konfrontert med hatets piler ‒ vanære, krenkelser, spott og ondskap. Og kjærligheten svarte ‒ ved å forblø seg på legeme, sjel og ånd.

Hatet var ute av stand til å vekke den minste antydning til hevn eller anklage hos Jesus. Det led fullstendig nederlag i denne kampen.
Kjærligheten vant seier, og Jesus kunne rope ut: Det er fullbrakt!
Nå spør Jesus deg: Vil du at kjærligheten skal vinne seier også i ditt liv?
Jeg har gjenløst deg for at du skal utstråle noe av Min kjærlighet, den kjærligheten som er større enn alt og seirer over selv de sterkeste hatets krefter. Så tro på Min forløsning!

Jesu lidelser ender med seier og oppstandelse

Ved enden av Jesu lidelsesvei står en tom grav. Hva fulgte etter lidelsen og døden? Seieren og oppstandelsen, jubelen og gleden! Dette er i sannhet påske-budskapet. Det forteller oss at lidelse og langfredag ikke var slutten på Jesu liv. På langfredag fulgte påske-morgen, ut av døden brøt livet fram. Jesu lidelser og tårer ble forvandlet til glede. Det samme vil Han la skje i våre liv.
Oppstandelsen forteller oss: Jesus lever! Kristus har seiret! Ham er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus har vunnet over alle mørkets krefter.
Jesus er Seierherre over synden og Satan.

Så venter Jesus på at vi gir Ham æren og stoler på Hans seier i vårt eget liv. Uansett hva du måtte føle, stem i triumferende lovsanger om Jesu mektige påskeseier. Da skal syndens og Satans lenker bli brutt i ditt eget og andres liv, til ære for Guds Lam som har seiret over mørkets makter.