En kort film om bønnehagen. Se og hør om hva Jesus har gjort for deg.