Navnet JESUS – «under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved» (Apg 4,12) sier apostelen Peter. Han hadde opplevd det, han som fornektet sin Herre, men som fikk motta Jesu tilgivelse og tillit.
I navnet JESUS har også du alt du trenger. La ett eller flere av de følgende ordene tale til deg, styrke og glede deg. Ta dem imot i tro.