Bønn med tanke på terrorismens trussel

Herre, vår Gud, i en tid full av frykt og fare roper vi til deg, du som alene er vår tilflukt og hjelp.
Vi og vårt folk har syndet og i høy grad misaktet dine bud.
Vi har tillatt at vold og grusomhet har tatt overhånd i massemedia og har mistet sin skremmende virkning.
På denne måten er vi medskyldige i terrorbølgen som nå truer hele verden med ødeleggelse, kaos og forferdelse.
Tilgi oss vår skyld.
For Jesu utgytte blods skyld, hør vår bønn i din store barmhjertighet.
Herre, vår Gud, du har tillatt denne hjemsøkelsen.
Vi ber deg om at vi selv og hele din menighet på en sunn måte lar oss ryste, så vi våkner opp av all sikkerhet og likegyldighet.
Hellige Ånd, vekk en stadig ny anger i oss over syndene våre, særlig over alt som har banet vei for terrorismen: opprør, bitterhet og hat.
Hjelp oss til en sann omvendelse, slik at vi kan be med fullmakt fordi bønnen kommer fra et sønderknust hjerte.
Herre Jesus Kristus, du sterke Seierherre, vi roper til deg:
La terroristenes planer mislykkes slik du har sagt: «Legg opp råd! Det skal bli gjort til intet.» (Jesaja 8,10)
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi roper til deg, la planer om å ta gisler, kapre fly, utøve mord- og selvmordsangrep mislykkes. La ditt blod som er utgytt for oss, beskytte dem som er truet av mørkets angrep.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi ropper til deg, la terroristene bli uenige seg i mellom så planene deres mislykkes.
Vi roper til deg, la attentater forhindres og bomber bli oppdaget i tide og uskadeliggjort.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi roper til deg, la våpentyveri, våpensmugling og alt som fremmer voldsbruk forhindres, også bankran og utpresninger.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi roper til deg, forhindre all korrupsjon som gjør det umulig å gå til verks mot terrorister.
La dem ikke motta informasjon som støtter planene deres.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi ber deg om beskyttelse for alle som ettersøker terrorister.
La Den Hellige Ånd lede deres avgjørelser og la deres innsats lykkes.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi roper til deg, hjelp styresmaktene og alle rettsinstanser. La dem holde fast ved rett og rettferdighet til tross for alle alvorlige trusler.
Vi roper til deg, la samvittigheten våkne hos mennesker i underholdningsindustrien, så de erkjenner sitt ansvar og står imot voldsfremstillinger.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi roper til deg, la mange terrorister gripes av skrekk når de ser hva de utretter, så de avstår fra planene sine.
Herre Jesus Kristus, Du sterke Frelser, for deg er ingen ting umulig. Du kan fremdeles redde noen ut av dette satanske hatet.
Herre, miskunne deg, du som alene er vår hjelper.
Deg er gitt all makt i himmel og på jord.

La inntrengende bønn gripe om seg over alt i menighetene våre.
La det dannes mange bønnegrupper slik at du enda en gang kan miskunne deg over oss. Amen.

M.Basilea Schlink, 1977, bearbeidet 2001
© 2015 De Evangeliske Mariasøstre