Å Jesus, å fordype seg i din lidelse er den dypeste glede, for her ser vi inn i guddommens største under.
At Gud tar på seg et menneskes kropp og utleverer seg i hendene på sine syndige skapninger, det er større enn at Gud er den Allmektige som skapte universet.
Det er større enn visdommen i alle hans evige tanker og planer og større enn hans uransakelige forstand.
Gud lar seg rive og slite i som et offerdyr – i Jesus går Gud i døden.
Er hver tanke, hvert ord som går ut fra Gud, hver skapning fra hans hånd hellig, da er det at Gud i Kristus går inn i lidelsen det aller helligste som har skjedd.
Her åpenbarer Gud sitt vesen helt og fullt. Her ser vi inn i Guds hjerte som bare er kjærlighet.

M. Basilea Schlink